2008/Mar/01

เป็นการแก้ข้อสงสัยของใครหลายๆคนไปด้วยหนะ

แนะนำตัวละคร

S.L. The Absolute Circle

 - มีอีกนามที่เรียกว่า Absola หรือผู้ที่อยู่สูงสุด เป็นผู้ไม่แตกดับ เป็นสิ่งมีชีวิต 3 ระยาง ที่มีสติปัญญาสูง มี มหาสจักรที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าทางวิทยาศาตร์และเวทมนต์จะอธิบายได้ Absola มีภาษาพูดเป็นทำนองเสียงเพลงเหมือนเสียงขลุ่ยเอาไว้สื่อสารกับ Absola ตนอื่นๆ และสื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ absola กันเองทางจิต absola มีดวงตา 3 คู่ 3 ปาก ใบหูเป็นครีบ ขาทั้ง 2 เชื่อมติดกับเอกมิติทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่มีรูปร่างขนาดน้ำหนักในหลักการสัมผัส เป็นเพียงมหาธาตุที่อยู่สูงสุดนอกเหนือระบบใดๆ พลังนึกคิดของ absola ถือเป็นพลังเด็ดขาดอันสูงสุด Absola ได้สร้างโลกและสุริยะจักรวาลขึ้นมาหลายระบบ หลายครั้ง เสมือนดังเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของตน


- หลังจากที่สร้างสุริยะจักรวาล absola จะกลายเป็นอยู่ในช่วงเฝ้าดู absola จะแบ่งภาคของตนเพื่อช่วยเหลือสิ่งที่เค้าได้สร้างเอาไว้ อันได้แก่ Initium Vir , The Eternal Darkness และ The Nil Bringer แต่ละคนมีพลังอำนาจของ absola เพียงหยิบมือ น้อยนิดเสมือน absola ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งพิเศษ แต่ละคนนั้นมีหน้าที่ของตนโดยการหยังเห็นของ absola ที่จะต้องกระทำในแต่ละช่วงยุคความจำเป็น และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุด จนกว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงพอที่ absola จะผละออกจากระบบนั้น

Seer Lineser The Initium Vir

- ภาคแบ่งของ absola ที่มีอำนาจน้อยที่สุด จึงมีศาสตร์ทั้ง 5 เป็นอาวุธอันได้แก่ ไม้เท้า เหรีญ ดาบ ถ้วย และดอกไม้ Seer ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อโลกเริ่มมีอรยธรรมต่างๆ เกิดขึ้น กลางหมู่ฝุงชน Seer จะแฝงตัวเพื่อเป็นผู้นำ คอยชี้เส้นทางที่ถูกต้องและสมควรจะเป็นแก่ประชาชนของเข้า เมืองเขตแดนที่ Seer อยู่มีความเจริญจนถึงขั้นเป็นมหายุคแล้วเขาจะผละตัวออกแล้วออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาชี้นำสิ่งที่ถูกต้องแก่ทุกสิ่งมีชีวิต อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ Seer มีคือการสั่งสอน เพียง Seer แค่กล่าววาจากับสิ่งใด สิ่งนั้นจะสามารถทำในสิ่งที่เค้าสอนได้อย่างขึ้นใจไปจนวันตาย ไม่ว่าสิ่งที่สอนนั้นจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม Seer มีชีวิตที่ยืนยาว จวบจวนภารกิจที่เค้าได้รับจะเสร็จสิ้น หรือ Seer จะถูกฆ่าตาย เพราะเขาไม่ได้รับพรพิเศษให้ไม่มีวันตายนอกจากภารกิจจะเสร็จสิ้น

- เนื้อเรื่องของ Seer จะเป็นช่วงยุคที่เจริญแล้ว ทั้งศิลป วิทยาการต่างๆ ในยุคนี้ Seer เป็นจักรพรรดิที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตรงๆเลย นอกจาก Kutin และ Futin ที่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของ Seer
  วันเวลาการดูแลโลกนี้ได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่า Seer ได้ รับรู้ถึงการใกล้เสร็จสิ้นภารกิจของเขา แต่ในความสำเร็จก็มีโอกาศเบนไปล้มเหลวมากเท่ากัน  Seer ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มหายุคของเค้าอยู่รอดต่อไปให้ได้ จิตใจที่แนวแน่ของเค้าเพื่อการอยู่รอดของมหายุคที่ Absola ได้ปลูกฝั่งจิตที่เป็นเป้าหมายชีวิตให้แก่ Seer

edit @ 1 Mar 2008 09:56:55 by S.L.

Comment

Comment:

Tweet


hi all !!
#5 by sears parts (124.157.191.197) At 2009-12-04 15:17,
Que se ra
#4 by scratch and dent (124.157.236.175) At 2009-11-14 02:28,
ขอบคุณค่ะ
#3 by โหลดเพลง (124.157.236.176) At 2009-10-06 21:14,
นี่คงเป็นบทเฉลยที่มาของชื่อ s.l สินะ

สุดยอด ! cry
#2 by z-catz (118.174.48.165) At 2008-03-17 03:32,
หรูเกินไปแล้วเฟร้ยย อิจฉา~~~~!!
#1 by kiryu At 2008-03-01 11:33,